text
ภาพนก: เหยี่ยวต่างสี
เหยี่ยวต่างสี changeble-hawk-eagle    เหยี่ยวต่างสี changeble-hawk-eagle           เป็นเหยี่ยวอีกชนิดที่มีสีสันและลวดลายหลากหลาย แต่เป็นเหยี่ยวภูเขา (Halk-Eagle) ...
อ่านเนื้อหา
ภาพนก: นกเงือกกรามช้าง
  นกเงือกกรามช้าง Wreathed Hornbill     นกเงือกกรามช้าง Wreathed Hornbill นกเงือกขนาดใหญ่ ลำตัวสีดำ หางสีขาว ...
อ่านเนื้อหา
ภาพนก: นกพญาปากกว้างหางยาว
 นกพญาปากกว้างหางยาว Long-tailed Broadbill นกพญาปากกว้างหางยาว Long-tailed Broadbill           ลำตัวสีเขียว หางยาวกว่านกพญาปากกว้างชนิดอื่นๆ คอสีเหลือง ...
อ่านเนื้อหา
ภาพนก : ไก่ป่า
ไก่ป่า Red Junglefowl     ไก่ป่า Red Junglefowl           เพศผู้ หงอนและหน้าสีแดง ขนคลุมคอและท้ายทอยสีเหลืองทอง อกและหลังสีน้ำตาลแดงเข้ม อก ขนโคนขา ...
อ่านเนื้อหา
ภาพนก : เหยี่ยวแมลงปอขาแดง
เหยี่ยวแมลงปอขาแดง  Collared Falconet เหยี่ยวแมลงปอขาแดง  Collared Falconet           เหยี่ยวขนาดเล็กมาก ชอบโฉบหากินแมลงปอตามแอ่งน้ำ หรือหนองน้ำ ...
อ่านเนื้อหา
ภาพนก : เหยี่ยวรุ้ง
เหยี่ยวรุ้ง Crested Serpent Eagle    เหยี่ยวรุ้ง Crested Serpent Eagle           เหยี่ยวขนาดใหญ่ในพื้นที่ มักพบขณะบิน ขอบสุดของปีกสีดำ ...
อ่านเนื้อหา
ภาพนก : เหยี่ยวปลาใหญ่หัวเทา
เหยี่ยวปลาใหญ่หัวเทา Grey-headed Fish-Eagle   เหยี่ยวปลาใหญ่หัวเทา Grey-headed Fish-Eagle หัวเรียวสีเทาอันเป็นลักษณะเด่นของเหยี่ยวที่หาปลาเป็นอาหาร อกสีเทาเข้ม ...
อ่านเนื้อหา
ภาพนก : เหยี่ยวนกเขาหงอน
เหยี่ยวนกเขาหงอน Crested Goshawk     เหยี่ยวนกเขาหงอน Crested Goshawk          เหยี่ยวที่สามารถพบได้ทั้งในป่า ในสวน ในเมือง ...
อ่านเนื้อหา
ภาพนก : อีกา
อีกา Large-billed Crow    อีกา Large-billed Crow          ลำตัวสีดำ คอสั้น ปากใหญ่ เสียงร้อง "ก๊า ก๊า" มักหากินเศษซากเป็นอาหาร          ...
อ่านเนื้อหา
ภาพนก : นกไต่ไม้หน้าผากกำมะหยี่
นกไต่ไม้หน้าผากกำมะหยี่ Velvet-fronted Nuthatch   นกไต่ไม้หน้าผากกำมะหยี่ Velvet-fronted Nuthatch          นกขนาดเล็ก ว่องไว ปราดเปรียวอีกชนิด ...
อ่านเนื้อหา
ภาพนก : นกโพระดกหูเขียว
นกโพระดกหูเขียว Green-eared Barbet นกโพระดกหูเขียว Green-eared Barbet จากในภาพเป็นนกโพระดกหูเขียวตัวเด็ก เมื่อโตเต็มวัยปากจะเข้มขึ้นเกือบดำหรือดำ ...
อ่านเนื้อหา
ภาพนก : นกโพระดกธรรมดา
 นกโพระดกธรรมดา Lineated Barbet นกโพระดกธรรมดา Lineated Barbet ลำตัวสีเขียวหม่น หัว ท้ายทอย อกสีเทาถึงสีน้ำตาลอ่อนแซมด้วยขีดสีน้ำตาลเข้มเห็นได้ชัดเจน ...
อ่านเนื้อหา
ภาพนก : นกโพระดกคอสีฟ้า
นกโพระดกคอสีฟ้า Blue-throated Barbet   นกโพระดกคอสีฟ้า Blue-throated Barbet คอและแก้มสีฟ้า หน้าผากและกระหม่อมสีแดง ...
อ่านเนื้อหา
ภาพนก : นกแอ่นพง
นกแอ่นพง Ashy Woodswallow    นกแอ่นพง Ashy Woodswallow          ลำตัวสีเทาดำ ปากหนาสีเทาแกมฟ้า พบได้ทั้งในป่า และพื้นที่ทางการเกษตร         ...
อ่านเนื้อหา
ภาพนก : นกแว่นตาเหลืองพันธุ์จีน
นกแว่นตาเหลืองพันธุ์จีน Martens's Warbler    นกแว่นตาเหลืองพันธุ์จีน Martens's Warbler           ลำตัว ปีก และหางสีเขียวเหลือง คอ อก ...
อ่านเนื้อหา
ภาพนก : นกแว่นตาขาวสีทอง
นกแว่นตาขาวสีทอง Oriental White-eye   นกแว่นตาขาวสีทอง Oriental White-eye           วงรอบตาสีขาว หัว และหลังสีเหลืองเขียว คอสีเหลือง อก และท้องสีเทา ...
อ่านเนื้อหา
ภาพนก : นกแต้วแล้วใหญ่หัวสีน้ำตาล
นกแต้วแล้วใหญ่หัวสีน้ำตาล Rusty-naped Pitta    นกแต้วแล้วใหญ่หัวสีน้ำตาล Rusty-naped Pitta           หัว คอ อกสีน้ำตาลแดง ปากหนาสีดำ ปีก หลัง ...
อ่านเนื้อหา
ภาพนก : นกแต้วแล้วสีน้ำเงิน
นกแต้วแล้วสีน้ำเงิน Blue Pitta   นกแต้วแล้วสีน้ำเงิน Blue Pitta           ตัวกลม คอสั้น ยืนลำตัวตั้ง ตามลักษณะมาตรฐานของนกแต้วแล้ว ...
อ่านเนื้อหา
ภาพนก : นกแต้วแล้วธรรมดา
นกแต้วแล้วธรรมดา Blue-winged Pitta    นกแต้วแล้วธรรมดา Blue-winged Pitta          นกลำตัวหลากสี ยืนลำตัวค่อนข้างตั้งตรง อกสีส้มเหลือง คอสีขาว ปากสีดำ ...
อ่านเนื้อหา
ภาพนก : นกแซวสวรรค์
นกแซวสวรรค์ Asian Paradise-Flycatcher   นกแซวสวรรค์ Asian Paradise-Flycatcher          ในภาพเป็นนกเพศผู้ชุดขนสีน้ำตาลแดง หัวสีดำ มีหงอนสั้นๆ อกสีเทา ...
อ่านเนื้อหา