IMG 6773-2017

 นกกระจิบหญ้าอกเทา Grey-breasted Prinia

         หัวสีเทา คอและอกสีขาว หลังสีน้ำตาล ใต้หางมีแถบสีเข้มสลับสีอ่อน มีแถบสีขาวเฉพาะที่หัวตา

         สถานภาพในทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก: เป็นนกประจำถิ่นพบได้ทั่วไป