Black-back-99-2

IMG 5687-2017

นกกระเต็นน้อยสามนิ้วหลังดำ Oriental Dwarf Kingfisher

นกกระเต็นขนาดเล็ก ปราดเปรียว ปากขนาดใหญ่สีส้มแดง หัวสีน้ำตาลส้ม หลังและหางสีน้ำตาลแดง ไหล่และปีกสีน้ำเงินดำ ขนหูด้านบนสีน้ำเงินดำด้านล่างสีขาว อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำที่ไม่มีการรบกวน หากินสัตว์น้ำขนาดเล็กและแมลงเป็นอาหาร

สถานภาพในทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก: เป็นนกประจำถิ่นพบได้เฉพาะพื้นที่