C18A7736-1

 เลียงผา Southern Serow

          รูปร่างคลายแพะ คอสั้น มีแผงขนยาวที่คอ หูตั้งเรียวยาว มักหากินในเวลากลางคืน อาศัยอยู่ตามลำพัง ดำเนินกิจวัตรแบบซ้ำๆ เช่น เดินบนเส้นทางประจำ ลงกินน้ำในที่ประจำ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการถูกล่า

         สถานภาพในทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก : พบได้ทั่วไปในป่าทุกประเภท