00091-1

 แมวดาว Leopard Cat

         แมวขนาดเล็ก รูปร่างเพรียว ขนสั้น สีพื้นลำตัวสี ขาวนวล เหลืองอ่อน น้ำตาลอ่อน หรือสีเนื้อ มีจุดแต้มและลายสีเข้มทั่วลำตัว ส่วนใหญ่หากินในเวลากลางคืน พบเห็นในเวลากลางวันบ้าง

         สถานภาพในทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก : พบได้ทั่วไปในป่าทุกประเภท