00102-1

 เม่นใหญ่ East Asian Porcupine

         ลำตัวปกคลุมด้วยขนหนามแหลมต่างขนาดกัน มักหากินในเวลากลางคืน อาศัยอยู่ในโพรงดิน ถ้ำ หรือโพรงใต้โขดหิน อยู่ลำพัง หรืออยู่เป็นคู่ กินอาหารได้หลากหลายมาก มักมีความเข้าใจว่าเม่นสามารถสลัดขนเพื่อโจมตีศัตรูได้ ซึ่งไม่เป็นความจริง วิธีที่เม่นใช้ขนแหลมเพื่อป้องกันตัวเองคือการวิ่งแล้วหยุดอย่างกระทันหัน เมื่อศัตรูที่ตามมาหยุดไม่ทันก็จะพุ่งเข้าไปชนกับขนหนามอันแหลมคม แล้วหลุดติดออกมาสร้างความเจ็บปวดอย่างรุนแรง

         สถานภาพในทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก : พบได้ทั่วไปในป่าทุกประเภท