IMG 6006-1

 

IMG 7492-1

ลิงกัง Pig-tailed Macaque

          เพศผู้ของลิงกังจะมีลักษณะเด่นที่ทรงผมอีกเช่นกัน คือ ทรงแบนราบตรงกระหม่อม แล้วพองฟูด้านข้างไปจนถึงรอบวงหน้าและคอ เพศผู้โตเต็มวัยจะมีแถบสีฟ้าที่เหนือตา และแถบเส้นสีน้ำตาลที่หางตาคล้ายแต่งหน้า มักอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร

          สภานภาพในทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก : พบได้ทั่วไป