การศึกษาธรรมชาติและการท่องเที่ยงเชิงนิเวศ

100709 01

map02

แผนที่เส้นทางสำหรับศึกษาธรรมชาติ
Route map for nature study & eco-tourism

การกำหนดพื้นที่ เงื่อนไข และข้อกำหนดในการใช้พื้นที่สำหรับการศึกษาธรรมชาติตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศ ในช่วงเดือนธันวาคม-พฤษภาคม ของทุกปี เป็นเวลา 6 เดือน โดยกำหนดพื้นที่สำหรับการศึกษาธรรมชาติไว้ 4 เส้นทาง ดังนี้

 1. เส้นทางสำนักงานเขตฯ (ทินวย)- ทิคอง- มหาราช(ซ่งไท้) - กำหนดให้ใช้เวลาในการศึกษาธรรมชาติ และเดินทางไป - กลับ ไม่เกิน 4 วัน 3 คืน และในแต่ละวันจะอนุญาตให้มีรถยนต์ใช้เส้นทางได้ไม่เกิน 15 คัน

 2. เส้นทางสำนักงานเขตฯ (ทินวย) - ห้วยคือ - กำหนดให้ใช้เวลาในการศึกษาธรรมชาติ และเดินทางไป - กลับ ไม่เกิน 2 วัน 1 คืน ในแต่ละวันจะอนุญาตให้มีรถยนต์ใช้เส้นทางได้ไม่เกิน 5 คัน

 3. เส้นทางสะเน่พ่อง - เกาะสะเดิ่ง - กำหนดให้ใช้เวลาในการศึกษาธรรมชาติ และเดินทางไป - กลับ ไม่เกิน 3 วัน 2 คืน ในแต่ละวันจะอนุญาตให้มีรถยนต์ใช้เส้นทางได้ไม่เกิน 10 คัน

 4. เส้นทางตะเคียนทอง - น้ำตกสาละวะ - กำหนดให้ใช้เวล าในการศึกษาธรรมชาติ และเดินทางไป - กลับ ไม่เกิน 2 วัน 1 คืน ในแต่ละวันจะอนุญาตให้มีรถยนต์ใช้เส้นทางได้ไม่เกิน 5 คัน

 

Site determination and Regulations for nature study & eco-tourism under the proclaimation of National Park, Wildlife and Plant Conservation Department.

The Wildlife Sanctuary has determined 4 routes prescribed for nature study & eco-tourism as follow:

1. TYW head quarter (Tinuay) - Tikong - Maharaja (songtai)
Nature study and eco-tourism allowed for the whole traveling period of 4 days and 3 nights at most. Not over 15 cars allowed on the route each day.

 2. TYW head quarter (Tinuay) - Huai Kue
Nature study and eco-tourism allowed for the whole traveling period of 2 days and 1 nights at most. Not over 5 cars allowed on the route each day.

 3. Sanepong - Koh Saderng
Nature study and eco-tourism allowed for the whole traveling period of 3 days and 2 nights at most. Not over 10 cars allowed on the route each day.

 4. Takienthong - Salawa waterfal
Nature study and eco-tourism allowed for the whole traveling period of 2 days and 1 night at most. Not over 5 cars allowed on the route each day.

......................................................................

 แนะนำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ-ทินวย / Tinuay Nature Trail

 img 0070 1

          ท่ามกลางป่าดงดิบในพื้นที่สำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่ (ทินวย) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน)  ปรับปรุงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ในรูปแบบและเนื้อหาที่มีความผสมผสานกลมกลืนไปกับผืนป่า

ด้วยระยะทางราว 1.5 กิโลเมตรของเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติผ่านจุดแวะชมธรรมชาติที่มีความหลากหลายโดยมีป้ายสื่อความหมายแทรกอยู่สองข้างทางซึ่งเป็นทางเดินเล็กๆ บางช่วงจะเลียบไปตามลำห้วย ข้ามแหล่งต้นน้ำ เดินขึ้นเนินเตี้ยๆไปตามขั้นบันไดปูนที่ได้รับการออกแบบมาให้เข้ากับธรรมชาติอีกเช่นกัน

ในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติไม่ต่างไปจากผืนป่าดงดิบบริเวณนี้คือเป็นที่อยู่อาศัยของ สมเสร็จ หมูป่า เก้ง เก้งหม้อ กระจง เม่น พังพอนกินปู บางคราวอาจมีกระทิงแวะเวียนมาอีกด้วย สำหรับนักดูนก ที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของ ไก่ป่า ไก่ฟ้าหลังเทา นกแว่นสีเทา เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ นกกระเต็นลาย นกเขาเขียว นกปรอดหัวตาขาว นกเงือกสีน้ำตาล และนกอีกหลายชนิด ในบางวันยังอาจจะได้พบเห็นหรือได้ยินเสียงร้องของนกเงือกคอแดงและนกเงือกกรามช้าง

 Among the wondering diversified tropical rainforest of Western Thungyai Naresuan Wildlife Sanctuary head office, Tinuay nature trail, under supported by PTT Exploration and Production PCL. (PTTEP), has been renovated to become an active trail for eco-tourism with the more interesting contents in its natural style. The 1.5 kms. long small trail appears several blended natural interpretative signs at each nature learning stations along its both sides. The trail with its steps up and down hills was well designed in the same natural concept and laid partially by and across the stream.

Besides the tropical rain forest in the deeper areas, here provided for the nature trail also inhabit some remarkable wildlife species such as tapir, boar, muntjac, fea's muntjac, mouse deer, porcupine, crab-eating mongoose, and sometimes guar. For birders, they may find red junglefowl, kalij pheasant, grey peacock-pheasant, black baza, banded kingfisher, emerald dove, flavescent bulbul, brown hornbill, and others. Sometimes they may also hear the calls of rufous-necked hornbill and wreathed hornbill.

 img 0002 1

ป้ายเริ่มต้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ / starting point

 img 0005

ป้ายสื่อความหมายธรรมชาติ / a natural interpretative sign

 img 0011

ขั้นบันไดได้รับการออกแบบ ผลิต และจัดวางได้อย่างกลมกลืน / Trail steps with nature blended design

 img 0019

กระโถนฤๅษี พืชเบียนที่พบได้บนทางเดินศึกษาธรรมชาติในช่วงปลายฝนต้นหนาว /
Sapria himalayana, a parasitic plant found along the trail during autumn.

 img 0049

ป้ายพันธุ์พืช / a sign interpreting plant species

 img 0047

ป้ายสิ้นสุดเส้นทางเดินฯ กล่าวสรุปเนื้อหาทั้งผืนป่า / the signage with summarized details at the ending point

 

ขอบคุณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

Thanks to Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation and, PTT Exploration and Production Public Company Limited for the support.

img 0065