ทุ่งใหญ่นเรศวรเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่เปิดโอกาสให้มีการท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติได้ในบางพื้นที่ โดยจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตามสมควร และพยายามงดเว้นการดัดแปลงที่จะรบกวนสภาพตามธรรมชาติ ตามเจตนารมย์ของการเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ดังนั้นการวางแผนที่เข้าไปท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติจะต้องมีการเตรียมพร้อมต่างๆ ดังนี้

- ช่วงเวลาในการท่องเที่ยว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจะเปิดให้ทำการท่องเที่ยว ตั้งแต่ 1 ธันวาคม ถึง 31 พฤษภาคมของปีถัดไป และจะปิดการทำกิจกรรมท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติในช่วงฤดูฝนของทุกปี

- เส้นทางที่จะเข้าไปท่องเที่ยว ศึกษาเพิ่มเติม

- การขออนุญาตเพื่อเข้าไปท่องเที่ยว ศึกษาเพิ่มเติม

- การศึกษาสภาพเส้นทาง เพื่อจัดเตรียมยานพาหนะที่เหมาะสม เกือบทุกเส้นทางควรใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อไม่ว่าจะในฤดูกาลใดก็ตาม

- ตรวจสอบสภาพอากาศ อ.ทองผาภูมิ และ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เป็นพื้นที่ที่มีสภาพอากาศเฉพาะ ต่างจากภูมิภาคอื่นๆ ในประเทศ ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกค่อนข้างมาก รับน้ำฝนจากฝั่งอันดามัน มีฝนตกได้ในทุกฤดู และด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเล และสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายจึงทำให้มีสภาพอากาศที่หลากหลายตามไปด้วย

- การพักแรม ทุกหน่วยพิทักษ์ป่าที่จัดให้มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะมีลานกางเต๊นท์ และห้องน้ำไว้บริการ โดยต้องจัดเตรียมทุกอย่างไปเอง ทั้ง เต๊นท์ อาหาร เครื่องประกอบอาหาร ไฟแสงสว่าง ควรมีผ้าใบกันฝนกางคลุมพื้นที่เต๊นท์นอนและครัว เพราะถึงฝนจะไม่ตก แต่ในเวลากลางคืนก็จะมีน้ำค้างแรง ถึง แรงมากในทุกฤดู

- ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยกเว้นที่ หน่วยพิทักษ์ป่าสะเนพ่อง และหน่วยพิทักษ์ป่าตะเคียนทอง ซึ่งมีสัญญาณในบางเครือข่ายและในบางจุด ในสถานการณ์ฉุกเฉิน สามารถขอใช้สัญญาณ wifi จากเจ้าหน้าที่ โดยมี wifi อยู่ที่ สำนักงานเขตฯ ทินวย หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช หน่วยพิทักษ์ป่าสะเนพ่อง

- เตรียมถุง หรือภาชนะเพื่อจัดเก็บขยะออกจากพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

          การเข้าไปท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์ไม่ว่าจะที่ใดก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องเตรียมคือจิตสำนึก เรากำลังเข้าไปในพื้นที่ที่มีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เขาอยู่มาก่อน เขาเป็นเจ้าของบ้าน เราเพียงผู้ไปเยือน...